1000.jpg

日本維新の会総務会長 / 日本維新の会参議院国会対策委員長 / 参議院議院運営委員会理事 / 参議院厚生労働委員会委員

147648295_744868572810856_49974722234535
I5oYB4cqvG9WKgO1617749813_1617749818.jpg
  • 東とおるちゃんネル